Семинар. 1.Тренинг топтарының дамуының негізгі этаптары

1.Тренинг топтарының дамуының негізгі этаптары

2.Тренинг топтарының дамуы туралы түсінік

3.Тренинг топтарындағы дағдарыс

4.Басқарушылық динаикасының даму деңгейі

5.Тренинг топтарының жанамалы даму динамикасы

Апта

40 кредит сағат

27-дәріс

Тақырыбы: Жалпы тренингтік әдістер.

1 Әлеуметтік перцепцияны дамытуға бағытталған әдістер.

2 Денелік-бағытты психотерапия әдістері.

3 Медитативтік техникалар.

ӨЖСӨЖ 21 мазмұны:

1.Тренинг бағдарламасының қатысушылар мақсатына сәйкестігі

2.Қатысушылардың тренинг кезеңдеріндегі белсенділігі.

СӨЖ 21 мазмұны:

Топ қатысушыларының бір-біріне әсер

Әдебиеттер:

Ясвин В.А. Методические основы тренинга для педагогов – М., 2001г.

Р.Бакли, Д.Кейпл. Теория и праактика тренинга. «Питер», 2002.

Практикум по социально-психологическому тренингу, Санкт-Петербург, 2000.

Большаков Ю.В Семинар. 1.Тренинг топтарының дамуының негізгі этаптары.Психотрениг М.1994. 313 с

Вачков И.В.Основы технологии группового тренинга. «Ось» 1999

Зайцева Т.В. Процесс тренинга и личностная динамика участников//СПБ.; М., 2002г

41 кредит сағат

28-дәріс

Тақырыбы: Психологиялық тренингтегі ойындық элемент.

1 Психологиялық тренингте ойын элементтерін пайдаланудың мәні.

2 Тренинг сабақтарындағы ойындық процедураларды жүзеге асыру.

ОЖСӨЖ-23 мазмұны:

1.Сабақтастықты жоспарлау.

2.Жұмыс орнындағы тренинг

СӨЖ-23 мазмұны:

1. Құзіреттік тұрғы.

Әдебиеттер:

1.Ясвин В.А. Методические основы тренинга для педагогов – М., 2001г.

2.Р.Бакли, Д.Кейпл. Теория и праактика тренинга. «Питер», 2002.

3.Практикум по социально-психологическому тренингу, Санкт-Петербург, 2000.

4.Большаков Ю.В.Психотрениг М.1994. 313 с

5. Вачков И Семинар. 1.Тренинг топтарының дамуының негізгі этаптары.В.Основы технологии группового тренинга. «Ось» 1999

6.Зайцева Т.В. Процесс тренинга и личностная динамика участников//СПБ.; М., 2002г

42 кредит сағат


documentakowhgr.html
documentakowoqz.html
documentakowwbh.html
documentakoxdlp.html
documentakoxkvx.html
Документ Семинар. 1.Тренинг топтарының дамуының негізгі этаптары